Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Rejestry,ewidencje,archiwa

     W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku prowadzonych jest siedem Zbiorów Danych Osobowych zarejestrowanych w Zbiorze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Są to Zbiory o nazwach:
1) Wolontariusze,
2) Pomoc Państwowego Funduszu Kombatantów
3) Dodatki mieszkaniowe,
4) Pomoc społeczna,
5) Świadczenia rodzinne,
6) Zaliczka alimentacyjna i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych,
7) Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

     Ze Zbiorów tych udostępniane są dane tylko na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.