Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Zadania powierzone do realizacji innym podmiotom

Podstawa prawna

403 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

2021 rok

113 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

2020 rok

112 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

2019 rok

140 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

2018 rok

278 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

2017 rok

290 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

2016 rok

283 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

2015 rok

279 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

2014 rok

237 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

2013 rok

189 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

2012 rok

185 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

2011 rok

184 KBPobierz na dyskPodgląd pliku