Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Zadania powierzone do realizacji innym podmiotom

Podstawa prawna

403 KBPobierz na dysk

2019 rok

140 KBPobierz na dysk

2018 rok

278 KBPobierz na dysk

2017 rok

290 KBPobierz na dysk

2016 rok

283 KBPobierz na dysk

2015 rok

279 KBPobierz na dysk

2014 rok

237 KBPobierz na dysk

2013 rok

189 KBPobierz na dysk

2012 rok

185 KBPobierz na dysk

2011 rok

184 KBPobierz na dysk