Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2009 rok

Lp.
Numer
Data wydania
Tytuł
1
1-09
13.01.09
Przeprowadzenie inwentaryzacji dokumentów niejawnych za 2008 rok w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
2
2-09
20.01.09
3
3-09
20.01.09
4
4-09
03.02.09
5
5-09
03.02.09
6
6-09
03.02.09
7
7-09
03.02.09
8
8-09
03.02.09
9
9-09
20.02.09
10
10-09
02.03.09
11
11-09
09.03.09
Szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego te służbę w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
12
12-09
24.03.09
13
13-09
31.03.09
14
14-09
30.04.09
15
15-09
12.06.09
Wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku
16
16-09
12.06.09
Struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku
17
17-09
16.06.09
Wprowadzenie Regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku
18
18-09
18.06.09
Przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
19
19-09
18.06.09
Szczegółowy sposób przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
20
20-09
24.06.09
Ustalenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku
21
21-09
17.09.09
Wprowadzenie Regulaminu organizacyjnego Domu Dla Bezdomnych „Zacisze” w Szczecinku
22
22-09
07.10.09
Ustalenie Wykazu stanowisk, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
23
24
 
25
26
27
28
 
 
 
29
 
 
 
30