Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2008 rok

Lp.
Numer
Data wydania
Tytuł
1
1-08
21.01.2008
2
2-08
22.01.2008
3
3-08
31.01.2008
4
4-08
04.02.2008
5
5-08
04.03.2008
6
6-08
17.03.2008
7
7-08
28.03.2008
Ustalenie zasad przyznawania biletów komunikacji miejskiej pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w celu wykonywania poleceń służbowych oraz wynikających z zakresu powierzonych obowiązków, poza siedzibą MOPS
8
8-08
08.04.2008
9
9-08
14.04.08
10
10-08
15.04.08
11
11-08
16.04.08
12
12-08
24.04.08
13
13-08
02.06.08
14
14-08
24.06.08
15
15-08
24.06.08
16
16-08
24.06.08
17
17-08
30.06.08
Zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
18
18-08
30.06.08
Zmiana zarzadzenia w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracowniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
19
19-08
17.07.08
Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku
20
20-08
01.10.08
 Zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
21
21-08
01.10.08
Zmiana zarządzenia w sprawie  przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracowniczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku 
22
22-08
08.10.08
23
23-08
15.10.08
24
24-08
29.10.08
25
25-08
21.11.08
 Ustalenie Wykazu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
26
26-08
21.11.08
 Ustalenie Wykazu stanowisk, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
27
27-08
21.11.08
Zatwierdzenie "Planu ochrony informacji niejawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku".
28
28-08
21.11.08
Instrukcja ochrony informacji niejawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
29
29-08
29.12.08
30
30-08
29.12.08