Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2007 rok

Lp.
Numer
Data wydania
Tytuł
1
1-07
02.01.07
2
2-07
02.01.07
3
3-07 
15.01.07 
4
4-07
30.01.07 
 5
5-07
02.01.07 
 6
6-07 
06.02.07 
 7
 7-07
06.02.07 
8-07
20.02.07 
 9
9-07
20.02.07
 10
10-07
01.03.07
 11
11-07
13.03.07
 12
 12-07
13.03.07
 13
 15-07
 19.03.07
 14
16-07
19.03.07 
 15 
17-07
16.04.07 
 16
14-07
19.03.07 
17
20-07 
 27.11.07
 18
21-07
31.12.07