Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2006 rok

Lp.
Numer
Data wydania
Tytuł
1
2-06
06.01.06
2
4-06
21.03.06
Powołanie Komisji Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku
3
 6-06
06.04.06
4
 7-06
25.04.06
 5
 8-06
25.04.06
 6
9-06 
25.04.06
 7
10-06 
25.04.06
 11-06
11.05.06
 9
12-06
11.05.06
 10
 13-06
09.06.06
 11
 14-06
15.09.06
 12
15-06 
15.09.06
 13
16-06
22.09.06
 14
 19-06
18.10.06
 15 
20-06 
20.12.06
 16
17-06 
22.09.06
17 
18-06 
22.09.06
 18
21-06 
20.12.06