Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2005 rok

Lp.
Numer
Data wydania
Tytuł
1
1-05
10.01.05
2
2-05
05.04.05
3
3-05
07.04.05
4
4-05
11.04.05
5
5-05
29.07.05
6
6-05
01.09.05

Zmiana zarządzenia 4/2004 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w sprawie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku 

7
7-05
17.10.05
8
8-05
15.11.05
9
9-05
01.12.05
10
10-05
01.12.05
11
11-05
02.12.05