Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2004 rok

Lp.
Numer
Data wydania
Tytuł
1
1-04
23.02.04
2
2-04
15.03.04
3
3-04
15.03.04
4
4-04
04.05.04
5
5-04
12.07.04
6
6-04
19.07.04
7
7-04
14.09.04
8
8-04
25.10.04
9
9-04
25.10.04
10
10-04
27.10.04
11
11-04
22.11.04
12
12-04
23.11.04
13
13-04
31.12.04