Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2007 rok

Lp.
Numer
Data wydania
Tytuł
1
1-FN-07
15.01.07
2
2-FN-07
25.01.07
3
3-FN-07
05.02.07
4
4-FN-07
20.02.07
5
5-FN-07
28.02.07
6
6-FN-07
15.03.07
7
7-FN-07
28.05.07
8
8-FN-07
31.05.07
9
10-FN-07
22.06.07
10
11-FN-07
31.07.07
11
12-FN-07
31.08.07
12
13-FN-07
28.09.07
13
14-FN-07
15.10.07
14
15-FN-07
31.10.07
15
16-FN-07
30.11.07
16
17-FN-07
20.12.07
17
18-FN-07
21.12.07