Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2006 rok

Lp.
Numer
Data wydania
Tytuł
1
1-FN-06
03.01.06
2
2-FN-06
03.01.06
3
4-FN-06
16.03.06
4
5-FN-06
21.03.06
 5
 6-FN-06
30.03.06 
  6
7-FN-06
31.03.06
7
8-FN-06
25.04.06
8
9-FN-06
31.05.06
9
10-FN-06
30.06.06
10
11-FN-06
31.07.06
11
12-FN-06
31.08.06
12
13-FN-06
12.09.06
Zmiana Zasad Polityki Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku
13
14-FN-06
13.09.06
14
15-FN-06
29.09.06
15
16-FN-06
29.09.06
16
17-FN-06
18.10.06
17
18-FN-06
30.10.06
18
19-FN-06
30.10.06
19
20-FN-06
30.11.06
20
21-FN-06
21.12.06
21
22-FN-06
29.12.06