Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2005 rok

Lp.
Numer
Data wydania
Tytuł
1
1-FN- 05
03.01.05
2
2-FN-05
31.01.05
3
3-FN-05
21.02.05
4
4-FN-05
21.03.05
5
5-FN-05
31.03.05
6
6-FN-05
04.04.05
7
7-FN-05
29.04.05
8
8-FN-05
29.07.05
9
9-FN-05
09.08.05
10
10-FN-05
30.09.05
11
11-FN-05
18.10.05
12
12-FN-05
08.11.05
13
13-FN-05
30.11.05
14
14-FN-05
16.12.05
15
15-FN-05
30.12.05