Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2004 rok

Lp.
Numer
Data wydania
Tytuł
1
1-FN- 04
30.01.04
2
2-FN-04
17.02.04
3
3-FN-04
09.03.04
4
4-FN-04
31.04.04
5
5-FN-04
11.05.04
6
6-FN-04
31.05.04
7
7-FN-04
15.06.04
8
8-FN-04
30.06.04
9
9-FN-04
30.07.04
10
10-FN-04
12.08.04
11
11-FN-04
13.09.04
12
12-FN-04
13.09.04
13
13-FN-04
30.09.04
14
14-FN-04
29.10.04
15
15-FN-04
24.11.04
16
16-FN-04
30.11.04
17
17-FN-04
17.12.04
18
18-FN-04
31.12.04