Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2008 rok

L.P
Termin
Kto kontrolował
Zakres kontroli
Zalecenia pokontrolne
1
22.01.08
Urząd Miasta Szczecinek
Gospodarowanie środkami publicznymi po względem legalności, gospodarności i celowości
 Brak
2
 01.04.08
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku
 Przestrzegania przepisów dotyczących należnego stanu higienicznego pomieszczeń - Noclegowni
 Brak
3
 01.04.08
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku
 Przestrzegania przepisów dotyczących należnego pomieszczeń Działu Wsparcia Rodziny i Animacji Społecznej
 Brak
4
 28-29.10.08
 Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
 Sposób realizacji zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej w 2007 roku
 Brak
5
 17-21.11.08
 Urząd Miasta Szczecinek
 Terminowość załatwiania spraw
 Brak