Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2007 rok

L.P
Termin
Kto kontrolował
Zakres kontroli
Zalecenia pokontrolne
1
08.01.07
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznania innych miejscowych zagrożeń - Noclegownia
okresowe szkolenie pracowników w zakresie p.poż. w terminie do 30.06.2007 r.
2
10.01.07
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku
Przestrzegania przepisów dotyczących należnego stanu higienicznego pomieszczeń MOPS
Brak
3
10.01.07
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku
Przestrzegania przepisów dotyczących należnego stanu higienicznego pomieszczeń - Noclegownia
Brak
4
26.09.07
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku
Przestrzegania przepisów dotyczących należnego stanu higienicznego pomieszczeń - Noclegowni
brak
5
26.09.07
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku
Przestrzegania przepisów dotyczących należnego pomieszczeń Działu Wsparcia Rodziny i Animacji
brak
6
11.12.07
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku
Kontrola sprawdzająca zaleceniakontrolne z 08.01.07r.
brak