Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2006 rok

Lp.
Termin
Kto kontrolował
Zakres kontroli
Zalecenia pokontrolne
1
10.I.06
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecinek
Stan sanitarny bieżący i techniczny pomieszczeń Działu Wsparcia Rodziny i Animacji Społecznej
Brak
2
10.I.06
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecinek
Stan sanitarny bieżący i techniczny pomieszczeń Noclegowni w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4
Brak
3
28.IV.06
Wojewoda Zachodniopomorski
Sposób realizacji zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej
Brak
4
08.V.06
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecinek
Bieżący stan pomieszczeń ośrodka
Brak
5
22.III.06
Wojewoda Zachodniopomorski
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na dożywianie dzieci
Brak
6
29.VIII.06
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecinek
Przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego pomieszczeń Noclegowni w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4
Brak
7
29.VIII.06
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecinek
Przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego pomieszczeń Działu Wsparcia Rodziny i Animacji Społecznej
Brak
 06.XI.06
 Urząd Miasta Szczecinek
 Gospodarowanie środkami publicznymi pod względem legalności, godpodarności, celowości
 Brak