Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2005 rok

L.p.
Termin
Kto kontrolował
Zakres kontroli
1
I.05
Urząd Miasta Szczecinek
Skarga klienta dot. odmowy przyznania zasiłku z pomocy społecznej
2
21.I.05
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecinek
Urządzenia sanitarne i poczekalnia dla klientów ośrodka
3
8.II-20.III.05
Urząd Miasta Szczecinek
Gospodarowanie środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości