Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

2004 rok

L.p.
Termin
Kto kontrolował
Zakres kontroli
1
15.I.04
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecinek
Pomieszczenia Ośrodka Wsparcia Rodziny „UL”
2
22.I.04
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Szczecinek
Pomieszczenia Noclegowni Miejskiej
3
21.XII.04
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy Koszalin
Przestrzeganie przepisów prawa pracy