Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Poradnictwo socjalne

Dział Wsparcia Rodziny i Animacji Społecznej realizuje zadania z zakresu specjalistycznego poradnictwa socjalnego. Oferowana rodzinom pomoc i wsparcie realizowane jest poprzez poradnictwo specjalistyczne, w tym zawodowe i prawne.
Ponadto w ramach Działu realizowane są zadania na rzecz osób bezrobotnych poprzez funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej, zadania animujące społeczność lokalną oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
 
Romuald Sobiech
Konsultant ds. projektów i współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 94 37 280 43
pokój nr 01
 
Urszula Tutus - Borowiecka
Specjalista pracy socjalnej ds. bezrobocia
tel. 94 37 280 33
pokój nr 14
 
Małgorzata Jabłońska
Specjalista pracy socjalnej ds. animacji społecznej
tel. 94 37 280 38
pokój nr 02
 
Igor Pomorski
Poradnictwo prawne
(po uprzednim ustaleniu terminu wizyty u pracownika socjalnego wprowadzającego)
tel. 94 37 280 03 
 
WOLONTARIAT
 
Agnieszka Piskozub - Rynkiewicz
Konsultant ds. wolontariatu i kontaktów z organizacjami i instytucjami
tel. 94 37 280 38
pokój nr 02
 
PROJEKT SYSTEMOWY EFS
 
Honorata Kowalczuk
Koordynator ds. Projektu Systemowego EFS
tel. 94 37 280 15
pokój nr 36