Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Sprawozdania roczneSprawozdanie za rok 2021

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie za rok 2020

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie za rok 2019

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie za rok 2018

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie za rok 2017

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie za rok 2016

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie za rok 2015

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie za rok 2014

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie za rok 2013

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie za rok 2012

817 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Korekta sprawozdania

204 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie za rok 2011

850 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Korekta do Sprawozdania za 2010 rok

228 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie za 2010 rok

749 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie finansowe za 2009 rok

243 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie za 2009 rok

476 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie za 2008 rok

623 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie za 2007 rok

587 KBPobierzPodgląd pliku

Uzupełnienie Sprawozdania za 2006 rok

26 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie za 2006 rok

548 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie za 2005 rok

315 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprawozdanie za 2004 rok

510 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdanie za 2003 rok

505 KBPobierzPodgląd pliku