Przejdź do treści

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KONKURS ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej

DANE ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

KOMUNIKATY !!!

Informacje ogólne

Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja

Organizacja i tryb działania Ośrodka

Organy i osoby sprawujące funkcje

Przedmiot działalności i kompetencje

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka

Zarządzenia finansowe Dyrektora Ośrodka

Kontrola

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawozdania

Zamówienia publiczne

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Koordynowaniem działań Ośrodka w zakresie udzielania informacji publicznej będącej w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku zajmuje się Dział Organizacji i Kadr, informacji udziela

Justyna Rodziewicz
tel. (+48 94) 37-280-24
pokój nr 5
adres e-mail: mops@szczecinek.net.pl


Dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu Ośrodka, a nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, udziela się na wniosek osoby zainteresowanej, w formie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.